Will Fris's WordPress Weblog{20080421}   Logica

So I have been reading a little bit on wikipedia about logic.

It came to my understanding that I for a long time now have been an extensive user of what is called propositional calculus(or sentential calculus and in dutch: propositielogica).
From the English wikipedia:

In logic and mathematics, a propositional calculus (or a sentential calculus) is a formal system in which formulae representing propositions can be formed by combining atomic propositions using logical connectives, and a system of formal proof rules allows certain formulæ to be established as “theorems”.

From the dutch wikipedia:

De propositielogica is een tak van logica die zich bezighoudt met geldige redeneringen in de vorm van proposities. Dit zijn uitspraken of beweringen die ofwel waar of ofwel onwaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn Wikipedia is een encyclopedie en Wicky heeft een noormannenhelm op. In de propositielogica kunnen de proposities alleen waar of onwaar zijn, dit in tegenstelling tot meerwaardige logica’s waarbij een propositie ook andere waarden kan hebben, zoals bij de propositie Wicky vindt Wikipedia een interessante encyclopedie. In vergelijking met andere types van logica is een propositielogica eenvoudig van opbouw(structuur,grammatica) maar beperkt in uitdrukkingsmogelijkheid.

And before I knew it I was in over my head in formal algebra, reading about sets and multisets.

P = it's\ raining
Q = i'm\ indoors
* It is raining and I am indoors.
P \& Q
* If it is raining then I am indoors.
P \rightarrow Q
* It is raining if I am indoors.
P \leftarrow Q
* It is raining if and only if I am indoors.
P \leftrightarrow Q
* It is not raining.
\not P

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: