Will Fris's WordPress Weblog{20150810}   array_sprintf

Do you know of a quicker way to do this?
I’d be glad to know so šŸ™‚

The following code does a sprintf on a collection.


	if ( !function_exists( 'array_sprintf' ) ) {
		function array_sprintf ( $templateString , $inputArray ) {
			reset( $inputArray );
			while ( $i = each( $inputArray ) ) {
				if ( !is_array( $i[ 'value' ] ) ) {
					$i[ 'value' ] = array( $i[ 'value' ] );
				}
				array_unshift( $templateString , $i[ 'value' ] );
				$inputArray[ $i[ 'key' ] ] = call_user_func_array(
					'sprintf'
					, $i[ 'value' ]
				);
			}
			return $inputArray;
		}
	}

Obligatory example:


	$tags = array(
		array( 'href' => 'https://willfris.wordpress.com/' , 'txt' => 'This blog' )
		, [ 'http://willfris.nl/' , 'A site' ] # shorthand array-syntax
	);
	$element = [ '<li>' , '</li>' ];
	echo '<ul>' . $element[ 0 ]
		. implode(
			implode( $element )
			, array_sprintf( '<a href="%s">%s</a>' , $tags )
		)
		. $element[ 1 ] . '</ul>';
Advertisements


{20150724}   php’s nl2br is evil

Line-breaks <br /> are something for poetry and stuff.
Use paragraphs <p />.
They make up a <section /> or <article />.


if ( !function_exists( 'nl2p' ) ) {
  function nl2p ( $text ) {
    $peed = ''
      . '<p>'
      . str_replace(
         array( "\r\n" , "\r" , "\n" )
        , '</p><p>'
        , $text
      )
      . '</p>'
    ;
    return $peed;
  }
}


{20130211}  

nice hack .. ugly html in that hack-tool though :pTijdens het schrijven van code voor het web vraag ik mijĀ nogal eens afĀ hoeĀ ik het httprequest
zo interpreteer dat ik overzichtelijk en begrijpelijk deĀ stukken codeĀ kan aanroepen waarmee ik de httpresponse samenstel.
Read the rest of this entry »{20110910}   getters, setters

Ć©Ć©n functienaam voor beide zaken

functionaliteit wordt bepaald aan de hand van invoer

mogelijke wijzen van invoer:

 1. geen invoer, ergo: getter

  mogelijke teruggave’s:

  • altijd een array in geval van samengestelde gegevens
  • altijd een single value van een specifiek datatype bij enkel gegeven
  • eventueel NULL
 2. invoer, ergo: setter

  • enkele invoer( Ć©Ć©n gegeven parameter)

   • setter is voor samengestelde gegevens
    1. enkele invoer is array

     verschillende invoeren worden nieuwe waarden van gegevens tenzij waarde van invoer gelijk is aan NULL

     over het algemeen zal/zullen hierbij de oude waarde/-n behouden blijven

    2. enkele invoer is geen array en geen NULL

     enkele invoer wordt de nieuwe waarde van de betreffende eigenschap

     over het algemeen zal/zullen hierbij de oude waarde/-n behouden blijven

   • setter is voor enkel gegeven

    invoer wordt nieuwe waarde voor gegeven

  • meerdere invoer( meer dan Ć©Ć©n meegegeven parameter)

   • setter is voor samengestelde gegevens

    verschillende invoeren worden de nieuwe waarden van gegevens tenzij de waarde van de invoer gelijk is aan NULL

    over het algemeen zal/zullen hierbij de oude waarde/-n behouden blijven

   • setter is voor een enkel gegeven

    mĆ g niet voorkomen, dus een foutmelding/exception.{20110109}   semantiek en html

tekstblokken

een paragraaf heet in het engels section.

een alinea heet in het engels paragraph.

voor de indicatie van een paragraaf kan de html-entiteit sect gebruikt worden.

voor de indicatie van een alinea kan de html-entiteit par(agraph) gebruikt worden.

tekstblokken opbreken/splitsen/verdelen

Voor het splitsen van tekstblokken word over het algemeen aangeraden om de verschillende tekstblokken te verdelen over meerdere p-elementen.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van het br-element. Alleen leidt dit gebruik vaak tot misbruik van dit element, gelet op de semantische betekenis van het br-element.

Een semantische betekenisvol gebruik van het br-element kunnen we terug zien in bijvoorbeeld code-code, het uiteenzetten van een adres of het neerzetten van een gedicht.{20110109}   consistency is sung

Placebo — English Summer Rain :

always stays the same, nothing ever changes

The Cure — Bloodflowers :

Never fade

Never die

You give me flowers of love

Always fade

Always die

I let fall flowers of bloodHet blijft toch een vrij lastige keuze, de keuze voor een hostingpartij.

Voor nu staat hier een klein overzicht van vier partijen.

TransIP : `groenheid` , `maatschappelijk betrokken` – https://www.transip.nl/over-TransIP/groene-hosting/ , `vrijheid`( *nix, eigen FreeBSD distro ), IPv6, eigen datacenter DCG, staat gĆ©Ć©n proxy-scripts toe( https://www.transip.nl/helpdesk/artikel/prm/60/Webhosting/ )

GreenHost : `groenheid` – ondergebracht in evoswitch, `vrijheid` – initiatiefnemer http://logmeniet.nl/ , ondersteunt enkele opensource initiatieven, biedt auto-installers maar niet zoals xls-hosting d.m.v. TurnKey ( https://greenhost.nl/about/ ) (( EvoSwitch : http://www.evoswitch.com/nl/the-green-fan/ ))

XlsHosting : `groenheid` — http://blog.xlshosting.nl/vps-case-studies/vpsen-de-groenste-servers/ , `vrijheid`( gpl, *nix — http://blog.xlshosting.nl/algemeen/xls-introduceert-ubuntu-10-10/ )

Alex Romijn : `duurzaam` http://www.treehugger.nl / http://www.veganhosting.net

Wellicht ook relevant: a decision maker’s guide to cloud computing and managed hosting van RackSpace’s whitepapers via tweakers{20101119}   de uri

Weer een tijdelijke `blob`, die ik hopelijk op een later tijdstip nog weer wat verder kan uitwerken. Ditmaal over de uri.

de URI

De uniform resource identifier wil nog wel eens een onderschoven kindje worden in web-applicatie’s. Ik heb zelf echter een sterke voorkeur voor goed te onthouden uri’s. Maar dat zal wel komen omdat ik Tim Berner Lee’s artikel, “cool uri’s don’t change” heb gelezen…

apache

Er zijn een aantal mogelijkheden om apache zo te configureren dat deze op een slimme manier het door de client gewenste bestand opvraagt van de server.

apache’s Options +MultiViews

Door aan binnen de apache-configuratie de MultiViews optie “aan” te zetten, word het mogelijk om de extensie van bijvoorbeeld het php-script weg te laten. e.g. //host/index.php kan door de client worden ingetypt als //host/index. Wellicht wordt het wat interessanter met het gebruik van path_info in je php-script. e.g.: de client typt: //host/admin/bericht/toevoegen , de server probeert achtereenvolgens te vinden( bij benadering): bestand toevoegen(.*) in map bericht in map admin, bestand bericht(.*) in map admin, bestand admin(.*) in hoofdmap.

Deze mogelijkheden leggen wat mij betreft wel enig gewicht in de schaal bij de keuze voor pull- of push- gebaseerde aanpak van dat wat je aan het schrijven bent.

apache’s mod_negotiation

Met apache’s mod_negotiation is het mogelijk om met de client te `onderhandelen` over het gewenste bestandstype en/of over de gewenste taal.

Meta

uri vs. url

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een uri en een url?

Het ene is een identifier, identificatie en het andere een location, locatie, zover was ik al wƩl :p .

Wanneer ik vanuit die constatering verder redeneer, kom ik op de gedachte dat de identificatie een beschrijving is van hoe het eruitziet en de locatie de plek is waar het gevonden kan worden.

Mocht jij het verschil goed weten, kun je het dan misschien op een manier aan mij uitleggen zonder ingewikkelde technische woorden šŸ˜€ ?{20101110}   Delegation Pattern

Delegation Pattern

Intro

The delegation came to my interest because i wanted to create an more abstract way of composing form-elements used for database-input.
At first i thought about scaffolding, but this is not really the type of abstraction i’m looking for.
Scaffolding at this moment seems to be to me an abstraction of solving-the-problem, instead of an abstraction of the problem itself.

At the moment this is more of a note then anything else.
The examples i give about the delegation pattern on this page are in my opinion quite useless…
I’ve already put them down here though, for fun’s sake( not blaming pete here).

Some Wikipedia-quotes

I’ve quickly collected what seemed to be the most useful sentences in a few wikipedia-articles.
It is my plan to sometime ellaborate on these quotes.

Design patterns were originally grouped into the categories: creational patterns, structural patterns, and behavioral patterns, and described using the concepts of delegation, aggregation, and consultation.

In its original usage, delegation refers to one object relying upon another to provide a specified set of functionalities. In research, this is often referred to as consultation or as aggregation in modeling.

In software engineering, the delegation pattern is a design pattern in object-oriented programming where an object, instead of performing one of its stated tasks, delegates that task to an associated helper object. It passes the buck, so to speak (technically, an Inversion of Responsibility). The helper object is called the delegate. The delegation pattern is one of the fundamental abstraction patterns that underlie other software patterns such as composition (also referred to as aggregation), mixins and aspects.

The short definition is that delegation defines method dispatching the way it is defined for virtual methods in inheritance: It is always the most specific method which is chosen during method-lookup. Hence it is the original receiver entity which is the start of method lookup even though it has passed on control to some other object (through a delegation link, not an object reference). Delegation has the advantage that it can take place at run-time and affect only a subset of entities of some type and can even be removed at run-time. Inheritance on the other hand typically targets the type rather than the instances and is restricted to compile time. On the other hand, inheritance can be statically type-checked while delegation generally cannot without generics (G. Kniesel has shown that a restricted version of delegation can be statically typesafe). Delegation can be termed “run-time inheritance for specific objects”.

Examples

Shamelessly taken from wikipedia’s “Simple Java example” :


class RealPrinter { // the "delegate"
public function print () {
print( "something" );
}
}
class Printer { // the "delegator"
private $p;//@var $p RealPrinter
public function __construct () {
$this->p = new RealPrinter(); // create the delegate
}
public function print() {
$this->p->print();// delegation
}
}
class Main {
// to the outside world it looks like Printer actually prints.
public function __construct () {
$printer = new Printer();
$printer->print();
}
}
new Main();

Shamelessly taken from wikipedia’s “Complex Java example” :


interface I {
public function f();
public function g();
}
class A implements I {
public function f() {
print( "A: doing f()" );
}
public function g() {
print( "A: doing g()" );
}
}
class B implements I {
public function f() {
print( "B: doing f()" );
}
public function g() {
print( "B: doing g()" );
}
}
class C implements I {
// delegation
private $i;// implements interface I->
public function __construct () {
$this->i = new A();
}
public function f() {
$this->i->f();
}
public void g() {
$this->i->g();
}

// normal attributes
public function toA () {
$this->i = new A();
}
public function toB () {
$this->i = new B();
}
}
class Main {
public function __construct () {
$c = new C();
$c->f();// output: A: doing f()
$c->g();// output: A: doing g()
$c->toB();
$c->f();// output: B: doing f()
$c->g();// output: B: doing g()
}
}

Also seeet cetera